Polityka prywatności

Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo,

dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań związanych z naprawami urządzeń elektronicznych, a także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe. 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest QUADRA-NET ul. Dziadoszańska 10 Poznań 61-248 lub podmiot będący płatnikiem za wykonywaną usługę: gwarant, producent lub dystrybutor sprzętu.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeśli, po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych skontaktujcie się z nami poprzez adres poczty e-mail: infolinia@quadra-net.com lub pod numerem telefonu 618534444. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, aby zapewnić Państwu jak najlepsze warunki obsługi usług serwisowych. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda. 

Jakie macie Państwo prawa w związku przekazanymi nam danymi osobowymi?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla których zostały zebrane.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:

  • kiedy zauważycie, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
  • gdy dane nie będą już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane możecie państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  • kiedy zauważycie, że dane są nieprawidłowe możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania jeśli:
  •  dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub
  • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu zakończenia wykonywania usługi i jej rozliczenia. 

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników QUADRA-NET, płatnika za usługę (o ile usługa nie jest płatna bezpośrednio przez Klienta) oraz pracowników serwisu wykonującego na Państwa rzecz usługę, którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Państwa dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie autoryzowanym przez nas partnerom serwisowym, które wykonują na Państwa rzecz usługę. 

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.