Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy https://www.quadra-net.pl/ (dalej: Serwis).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu jest QUADRA-NET ul. Dziadoszańska 10 Poznań 61-248 lub podmiot będący płatnikiem za wykonywaną usługę: gwarant, producent lub dystrybutor.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeśli, po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych skontaktujcie się z nami poprzez adres poczty e-mail: infolinia@quadra-net.com lub pod numerem telefonu 618534444.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą też Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych: iod@quadra-net.com

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe:
– aby zapewnić Państwu jak najlepsze warunki obsługi usług serwisowych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
– w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników Serwisu kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– w przypadku wyrażenia przez Użytkownika Serwisu odrębnej zgody, przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu przesyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez ADO na wskazany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;
– realizacji uzasadnionego interesu ADO w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO np. windykacji
– poprzez gromadzenie plików “cookies”

Jakie macie Państwo prawa w związku przekazanymi nam danymi osobowymi?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla których zostały zebrane oraz w
przypadkach przewidzianych przez RODO prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:

 • kiedy zauważycie, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
 • gdy dane nie będą już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane możecie państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
 • kiedy zauważycie, że dane są nieprawidłowe możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania jeśli:
  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub
  • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail ADO.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu zakończenia wykonywania usługi i jej rozliczenia, bądź w przypadku danych zbieranych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników QUADRA-NET, płatnika za usługę (o ile usługa nie jest płatna bezpośrednio przez Klienta) oraz pracowników serwisu wykonującego na Państwa rzecz usługę, którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Państwa dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie autoryzowanym przez nas partnerom serwisowym, które wykonują na Państwa rzecz usługę.

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.

Polityka cookies

Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.