Typy klientów

Ubezpieczyciele

Ubezpieczyciele

QUADRA-NET zaprasza do współpracy towarzystwa Ubezpieczeniowe w zakresie likwidacji szkód sprzętu elektronicznego.

QUADRA-NET posiada bogate doświadczenie w likwidacji szkód z tytułu przedłużonej gwarancji, przypadkowego uszkodzenia, dewastacji, zalania, przepięcia, proponujemy również wymianę sprzętu elektronicznego w przypadku rabunku czy kradzieży. Świadczymy usługi w zakresie:

 • Pełnej obsługi szkód objętych ubezpieczeniem
 • Kontroli procesu likwidacji szkód pod względem kosztowym, czasowym oraz jakości obsługi Klienta
 • Wykonania oględzin uszkodzonych towarów i sporządzenie ekspertyzy, która zawiera:
  – Opinię serwisu, co do zasadności roszczenia
  – Wycenę naprawy (robocizna, transport, koszt części)
  – Analizę ekonomiczności napraw wraz z wyceną nowego produktu o tych samych lub zbliżonych parametrach
 • Organizacji naprawy uszkodzonego towaru na miejscu, o ile jest to możliwe albo organizacja transportu uszkodzonego towaru do serwisu i naprawa w serwisie,
 • Organizacji wymiany towaru na nowy oraz jego transportu,
 • Montaż i instalacja produktów po wymianie
 • Organizacji i dostarczenia sprzętu zastępczego
 • Odebrania od klienta oświadczeń, należnych kwot wynikających z udziałów własnych klienta w szkodzie, kopii dokumentów potrzebnych w procesie likwidacji określonego typu szkody.
 • Współpracy w zakresie przygotowania odpowiedzi na skargę lub zażalenie poszkodowanego.
 • Przygotowywanie analiz, raportów, statystyk wg potrzeb ubezpieczyciela
 • Skup urządzeń po szkodach całkowitych lub utylizacja sprzętów

QUADRA-NET może zaoferować usługę Call Center, gdzie profesjonalny zespół likwidatorów dokona czynności związanych z obsługą szkody:

 • Ustalenie przyczyn, okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego
 • Ustalenie odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę
 • Ustalenie udziału (współudziału) czy tez odpowiedzialności osób trzecich
 • Rejestracja szkody w systemie
 • Prowadzenie i obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie zgłaszanych szkód (również prowadzenie archiwizacji całej dokumentacji i udostępnianie jej na prośbę Ubezpieczyciela czy Ubezpieczonego)
 • Prowadzenie bieżącej kontroli szkód

Na potrzeby każdego projektu jest wyznaczana osoba lub zespół osób, której zadaniem jest:

 • Dokonywanie bieżącej analizy akcji serwisowej
 • Kierowanie szkód do odpowiednich serwisów
 • Kontrola kosztów części zamiennych
 • Kontrola czasu realizacji usługi i kontaktu z Klientem
 • Akceptacja kosztów końcowych, sprawdzenie końcowego rozliczenia pod względem kompletności
 • Wyjaśnianie sytuacji spornych, trudnych
 • Rozpatrywanie reklamacji usługi od Klienta
 • Bieżący kontakt z likwidatorami szkód

Dzięki współpracy z QUADRA-NET uzyskujesz:

 • Skrócenie czasu likwidacji szkód
 • Zmniejszenie kosztów likwidacji dzięki naszemu autorskiemu systemowi kontroli kosztów części zamiennych
 • Stwierdzenie braku odpowiedzialności ubezpieczyciela u ponad 30% zgłoszonych szkód
 • Zmniejszenie ilości szkód całkowitych
 • Zadowolenie Klienta z kompleksowej, szybkiej obsługi
 • On-line system rejestracji i likwidacji szkód

Sprawdź również:

Likwidacja szkód dla sprzętu elektronicznego
Ekspertyzy dla ubezpieczycieli

Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę: