Rozliczenia finansowe

QUADRA-NET zawsze dostosowuje system rozliczeń oraz fakturowania do wymagań  i potrzeb swoich Kontrahentów. Zdajemy sobie sprawę, iż każda firma ma w tym zakresie różne potrzeby.

Poza rozliczeniem usług QUADRA-NET prowadzi sprzedaż części zamiennych dla partnerów serwisowych i konsumentów, w tym również fakturowanie sprzedaży części i produktów dostarczanych z magazynów z obszaru UE bezpośrednio do partnerów serwisowych. 

Rozliczenie kosztów części zamiennych nabytych przez partnerów serwisowych odbywa się w drodze wzajemnej kompensaty z QUADRA-NET. Utworzona   „pętla finansowa” jest gwarancją płynności rozliczeń finansowych między QUADRA-NET, jej partnerami serwisowymi a kontrahentem.

Dla kontrahenta jedynym płatnikiem za dostarczone części zamienne jest QUADRA-NET, a nie kilkadziesiąt różnych podmiotów.

Czym się zajmujemy?

Nasze usługi:

Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę: